Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Thursday, April 22, 2010

Anti-Christ ka?

Binata: pangit ba ako?
Dalaga: walang ginagawang pangit ang Diyos Pweo ewan ko lang kung may diyos ka. Baka anti-christ ka?

0 comments:

Post a Comment