Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Thursday, April 22, 2010

Pahingi ng PINYA!

Jun: Oy! Ano yan? Pinya? Pahingi Naman!
Mark: Pahingi? Nasaan ka noong nag tatanim ako?
Noong oras na nag-aani ako?
Noong naghihirap ako? Nasaann ka?!
Jun:Nakakulong ako noon e. Nakapatay ako ng madamot.
Mark: ahh...ehh.. ganun ba? Kumuha ka na! May papaya pa run gusto mo?

0 comments:

Post a Comment