Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Thursday, April 22, 2010

Sa mall

Sa mall..
LOLA: Huwag kang bibitiw sa palda ko, Baka ka mawala.
APO: OPO
(Makalipas ang dalawang oras...)
LOLA: Guard may nakita ka bang bata na may dalang palda?

0 comments:

Post a Comment