Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Wednesday, April 21, 2010

Papag

Eugene: Pare, Walanghiya yung kondoktor sa bus!
Roger: Bakit?
Eugene: Ayaw akong papasukin sa bus! 'ung iba, ang daming ibinebenta... Mani, Kasoy, Puto, Balot, Pinipig, chicharon, espasol, puwedeng pumasok!
Roger: ano ba ang binebenta mo?
Eugene: Papag!

0 comments:

Post a Comment