Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Wednesday, April 21, 2010

Iatras mo nalang

Sa isang Jeep, May aleng kulang ang pamasahe...
Ale: 'Ma, Bayad ko!
Driver: Kulang pa ho ng 50 sendimos. Lampas na kayo ng ilang metro.
Ale: Iatras mo na lang!

0 comments:

Post a Comment