Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Wednesday, March 3, 2010

Tunay na Anak

Mister: "Ako ay malapit nang mamatay. Ipagtapat mo na sa akin kung sino ang ama ng bunso natin dahil siya lang ang pangit sa siyam nating mga anak."

Misis: "Huwag ka galit siya lang tunay mo anak!"

0 comments:

Post a Comment