Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Wednesday, March 3, 2010

Pamana ng Lola sa Apo

Nag uusap ang Lola at Ang Apo tungkol sa Pamana:
Sabi ng Lola: Apo, alam mo na matanda na ako, malapit na akong mamatay, Ipapamana ko sa iyo ang aking Sakahan, Prutasan, Bahay at ang mga alaga kong Hayop.
Sabi ng Apo: Laking pasasalamat ko po Lola, Saan po Yun?
Sabi ng Lola: Sa Facebook Apo, heto Email ko hot_lola16@yahoo.com at ang Password ay Ganda122. Click mo sa bookmark ang Farmville.

0 comments:

Post a Comment