Isang araw natutulog ang Tatay at ang kanyang Batang Anak.
- Tanong ng Anak: Tatay bakit ang dami ng Lamok?

- Sabi ng Ama: Patayin mo ang Ilaw para hindi tayo makita.
(Pagkapatay ng Ilaw, unti-unting nagsidatingan ang mga Alitaptap)

- Wika ng Anak: Tatay, bumalik ulit ang mga Lamok, may dala pa silang Fashlight.