Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Tuesday, November 1, 2011

Pagkain sa hapag

MISTER: ano ang pagkain natin?

MISIS: nasa mesa, bahala ka na pumili!

MISTER: isang pirasong tuyo?ano pagpipilian ko?

MISIS: pumili ka kung kakain ka o hindi!

0 comments:

Post a Comment