Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Sunday, June 19, 2011

ONG family

“ang buhay ay isang sugal, kailangang handa kang mawalan kung gusto mong magkaroon…”
-mahj ONG

-”ang lahat ay may katapusan, hindi maibabalik ng mga luha mo ang dati nang nawala…”
-kaba ONG

“kaya mo mang pr0tektahan ang mahaLaga sau, sinu naman ang poprotekta sau?”
-bub ONG

"aminin mo,sa tuwing makikita mo ko naalala mo
Mister mo..."
-tal ONG

“ewan q senyo,.”
-bob ONG

0 comments:

Post a Comment