Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Sunday, June 19, 2011

Masipag na Labandera

ANAK: Ang sipag ng labandera natin, 'Nay.

NANAY: Bakit mo nasabi 'yun?

ANAK: Kasi nakita ko siya, tulog pa si Tatay, hinuhubaran na niya ng brief,eh!

0 comments:

Post a Comment