Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Sunday, June 19, 2011

Hiraman ng Ngipin

matipid na lola & lolo went to Mcdo, ordered 1 happymeal. hati sila sa food pero si lola lang ang kumakain,nanonood lang si lolo...

crew: lo bakit si lola lang po ang kumakain,diba hati kayo?

lolo: oo,gamit pa kasi niya ang pustiso, antay ko siya matapos.

0 comments:

Post a Comment