Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Sunday, May 1, 2011

Tinatakbuhan si Kamatayan

Pasahero: Manong, dahan-dahan lang po.Alalahanin nyo na palaging nakasunod sa atin ang disgrasya!

Drayber: Eh, kaya ko nga binibilisan para di tayo abutan!

0 comments:

Post a Comment