Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Sunday, May 1, 2011

Basag na Banat - Nakakasukang Muka

Girl: Titig mo pa lang, buntis na ako…
Boy: (natuwa) Talaga? Bakit mo naman nasabi?

Girl: Nasusuka kasi ako!

0 comments:

Post a Comment