Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Sunday, May 1, 2011

Ang Utang

Juan: Pare, Kailan mo balak bayaran ung utang mong P64?

Pedro: Oh eto may P100 ako, may P36 ka?

Juan: Wala eh, pero may P50 ako, may 14 ka?

Pedro: Wala rin eh. May P20 ako dito, may P6 ka?

Juan: May 10 ako, may P4 ka?

Pedro: May P5 ako, may piso ka?

Juan: Oo eto meron.

(Binayad ang P5. Juan nagbigay ng piso)

Pedro: Yan ah wala na ako utang.

Juan: Sige tol salamat.

0 comments:

Post a Comment