Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Sunday, April 17, 2011

Ang Magkumare

Girl1: Kapag natulog ba ako sa tabi ng asawa mo, magkumare padin ba tayo?
Girl2: Hindi na.
Girl1: Magkaaway na?
Girl2: Hindi din.
Girl1: Eh ano na?
Girl2: Quits na tayo.

0 comments:

Post a Comment