Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Thursday, March 17, 2011

Nilibing ang Biyenan

pedro: saan ka galing pare?
berto: sementeryo,libing ng biyenan ko..
pedro: bakit puro kalmot ang mukha at braso mo?
berto: mahirap ilibing eh

0 comments:

Post a Comment