Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Wednesday, March 16, 2011

Mayamang Tindera

Tindera: Hoy, kahit ganito lang ang trabaho ko, May anak ako sa UST at dalawang anak ko ang nasa La Salle!

Student: WOW! Anong course nila?

Tindera: WALA. Nagtitinda rin.

0 comments:

Post a Comment