Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Tuesday, February 15, 2011

Banat - DSLR

Alam mo ang mata ko parang DSLR.
Kasi pag nakita na kita nag bublur na ang aking paligid

0 comments:

Post a Comment