Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Wednesday, April 21, 2010

Ang babae dapat nirerespeto.

Ang babae, nireresepeto, minamahal, inaalagaan! Hindi yan PSP na bubunutin mo lang sa bulsa pag gusto mong paglaruan. Hindi yan iPod na papakinggan mo lang kapag wala kang libangan. At hindi yan red horse na pwede mong laklakin hanggang madaling-araw. Ang babae, marami mang arte sa katawan, hindi yan gadget para koletahin at paglaruan

0 comments:

Post a Comment