Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Wednesday, March 3, 2010

Modern Husbands and modern Jobs

Nagkita si Juan at Pedro na magkumpadreng matagal na ring di nagkikita.

Juan: "Pare saan ka nagtatrabaho ngayon?"

Pedro: "IBM, Pare", ang sagot."

Juan: "IBM eh, wala ka namang computer background ah?"

Pedro: "Istambay Buong Maghapon. Eh, ikaw Pare anong trabaho mo ngayon?"

Juan: "Chemist, Pare"

Pedro: "Chemist, paanong nangyari 'yon eh, di ka naman nag-college?"

Juan: "Ke Misis umaasa, Pare."

0 comments:

Post a Comment