Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Wednesday, March 3, 2010

Mas Matipid sa Taxi

Takbong pumasok ng bahay si Totoy. Pagud na pagod, pero masayang-masaya. Nagmayabang pa sa ina.

"Nay! Nay! Nakatipid ako ng singko pesos."

"Nakatipid? Paano?" tanong ng nanay.

"Aba'y 'di ako sumakay ng dyip. Sumabay lang ako ng takbo. Kaya't nakatipid ako ng limampiso!"

"Bobo ka pala, eh. Kung taxi ang sinabayan mo,
'Di mas malaki sana ang natipid mo!"

0 comments:

Post a Comment