Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Wednesday, March 3, 2010

Ang Uod Ba pag Namatay Inuod din?

Ang tao kapag namatay ay hindi tinatao. Malamang ang uod ay hindi rin inuuod. Kung ang tao ay inuuod kapag nalaguatan ng hininga, siguro ang uod kapag namatay ay tinatao.

0 comments:

Post a Comment