Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Tuesday, February 9, 2010

Sira ang Kalikasan

sabi ng hangin mabait ka daw
sabi ng dagat malambing ka daw
sabi ng ilog at bundok cute ka daw
tama nga ang hinala ko...

sira na ang kalikasan

0 comments:

Post a Comment