Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Tuesday, February 9, 2010

Silya Elektrika

Kakatapos lang basbasan ng pari ang isang presong nakaupo sa silya-elektrika.
Pari: “Mayroon ka bang nais hilingin bago ka bawian ng buhay?”
Preso: “Opo.”
Pari: “Ano yun, anak?”
Preso: “Pwede po bang hawakan n’yo ang kamay ko hanggang bawian ako ng buhay?”

0 comments:

Post a Comment