Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Tuesday, February 9, 2010

Okay na Ospital

Pasyente: Okey ba ang services sa ospital na ito?
Doktor: Oo naman. Sigurado ‘yon.
Pasyente: Paano kung hindi ako satisfied?
Doktor: Ibabalik namin ang sakit mo.

0 comments:

Post a Comment