Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Tuesday, February 9, 2010

Mga Presong Nakatakas

Police Chief: “Guards, may nakawalang preso sa selda! Bantayan ang mga exits!”
Later…..
Guard: “Sir, nakatakas ang preso.”
Police Chief: “ Paano nangyari iyun?”
Guard: “ Sir, sa entrance siya dumaan.”

0 comments:

Post a Comment