Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Tuesday, February 9, 2010

ELEPANTE + LANGAM

May isang langgam na dumapo sa tenga ng elepante. May ibinulong ito at hinimatay ang elepante.
Tanong: Ano’ng ibinulong ng langgam?
Sagot: Buntis ako at ikaw ang ama!

0 comments:

Post a Comment