Open for link exchange! Leave message in the chat box. Thank you my friends :)

Tuesday, February 9, 2010

Alin ang Matalim?

Q: Alin ang mas matalim, ngipin o puwet?
A: Puwet, ang puwet kayang putol ng tae, kaya ba ng ngipin mo yon? Subukan mo nga.

0 comments:

Post a Comment